AOKI Yukiko

AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works AOKI Yukiko works
2006 B.F.A. Tama Art University
1984 Born in Kanagawa

Solo Exhibitions

2022 Tokyu Department Tama-Plaza Store, Kanagawa and Kichijoji Store
2021 Matsuzakaya Ueno, Tokyo
2018 Hayashida Gallery, Tokyo (’15, ’14)
2016 Yokoyama Gallery, Gunma
2015 Oishi Mijutsu, Tokyu Tama Plaza (’14)
Tobi Art Fair, Hayashiga Gallery booth, Tokyo
2011 Gallery Tomo, Tokyo
2010 Ginza Fujiya Gallery, Tokyo

Group Exhibitions

2022 Tokyu Department Tama-Plaza Store, Kanagawa and Kichijoji Store(’21)
2021 Two-person Exhibition with Yuki Yamada, Saikaya Fujisawa, Kanagawa
2020 Rose Exhibition, Takashimaya Nihonbashi, Tokyo
Sakura Art Museum, Osaka
2019 Sakura Saku (Cherry Blossoms), Yokohama SOGO
Sketches by Artists in Byo-Byo exhibition, Hayashiga Gallery, Ginza
2018 GGS Flower Collection, Fujii Gallery, Tokyo
Blue Collection, Tokyu Tama Plaza, Oishi Gallery
The Moon that is Waiting for Spring, Nihonbashi Takashimaya
2017 Byo Byo Ten, Small Works, Hayashida Gallery, Gallery Wada, Tokyo
Byo Byo ten, Takigawa Gallery, Osaka
Emerging Artists for Japanese Style Paintings, Yokoyama Gallery
Nisshunten, Tokyo (’10, ’12, ’14, ’16)
2015 The Current Artists, Hilltopia Art Squaire, Tokyo
Flowers, Yamada Maho and Aoki Yukiko, Fujiya Gallery, Tokyo
Nitten, (’11, ’12, ’13, ’14)
2014 Summer Art Festa, Hilltopia Art Square, Tokyo
Two Persons Exhibition, Inagaki Kana and Aoki Yukiko, Kumamoto Kenmin Department Store, Kumamoto
2013 Two Persons Exhibition: KINOSHITA Meiko, AOKI Yukiko, Shibata Etsuko Gallery, Tokyo
Byo Byo Ten, Iyotetsu Takashimaya, Okayama
Byo Byo Ten on the Palmes, Yushima Hagurodo, Tokyo (’12, ’11, ’10)
2012 Art Fafari, Hayashida Gallery, Tokyo
Contemporary Art, Yamagataya Bunka Hall, Kagoshima
July Exhibition, Itsuki Art Gallery
47th Nisshunten, Tokyo (’12)
2011 5th Nara Manyo Japanese Painting Exhibition, Nara
2010 Byo Byo Ten, Yurindo Gallery, Kanagawa (’09, ’08)
2009 San Shoku Ten, Fujiya Gallery, Tokyo
27th Competition of the Ueno Royal Museum, Tokyo
Regular Artists Exhibition, Fujiya Gallery, Tokyo
2008 Tama Art University, Japanese Painting
2007 10th Competition: Painting for Rivers
43rd Kanagawa Prefecture Art Exhibition, Kanagawa (’06)
  • Hotel Gajoen, Tokyo